• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Część administracyjna PROBIT jMed

 

PROBIT jMED – dedykowany pakiet oprogramowania wspomagającego zarządzanie jednostką medyczną

 

Dzięki długoletniej i ścisłej współpracy z ponad 50 jednostkami medycznymi, zarówno prywatnymi, jak i państwowymi, eksploatującymi nasze systemy możliwe było opracowanie rozwiązań zaspokajających specyficzne potrzeby jednostek działających w sektorze usług medycznych. 

 

Kompleksowa obsługa – same korzyści!

 

System PROBIT umożliwia:

•             kalkulację kosztów bezpośrednich i pośrednich prowadzenia działalności medycznej

•             sporządzanie wielowymiarowych analiz przychodów i kosztów jednostki medycznej

•             obsługę precyzyjnych rozrachunków z personelem „szarym” i „białym”

•             eksport danych według założonych przez użytkownika kryteriów do pliku XML lub innych formatów plików np. CSV, Excel, OpenOffice, PDF, itp.

•             generowanie raportów umożliwiających analizę prawidłowego funkcjonowania jednostki

•             przygotowanie elektronicznych płatności – możliwość zarządzania płatnościami na podstawie ustawień priorytetów

•             import wyciągów bankowych w formie elektronicznej – system umożliwia automatyczną identyfikację wpłacającego po danych teleadresowych

•             obsługę faktur elektronicznych – możliwość zapisu faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawą

•             obsługę zamówień publicznych – w postaci gotowego wspólnego słownika zamówień CPV

•             klasyfikowanie wydatków i dochodów w podziale na Typ Środków, Źródło Finansowania itp.

•             współpracę z systemami do obsługi części „białej” jednostki medycznej np. z EuroSoft

•             import danych księgowych z części „białej”

•             Rejestracja czasu pracy z dokładnością do minuty

•             Obsługa wieloetatowości

•             Automatyczne naliczanie potrąceń np. izby medyczne, ubezpieczenia społeczne

•             Automatyczne naliczanie dodatków dla personelu medycznego

•             Plany amortyzacji

•             Arkusz inwentaryzacyjny

•             Etykietowanie środków trwałych za pomocą kodów kreskowych

•             Współpraca z kolektorem danych

•             Współpraca z drukarkami etykiet

 

Kompleksową obsługę umożliwiają następujące moduły oprogramowania:

- Finanse i Księgowość

- Płace i Kadry

- Majątek Trwały

- Logistyka

- Analizy Ekonomiczne

- Rozliczanie kosztów

 

Opis systemu PROBIT jMed - wersja pdf