• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

 • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

 • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

 • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Inspektoraty Ochrony Środowiska

Kompleksowa obsługa – przygotowana dla Inspektoratów Ochrony Środowiska w układzie zadaniowym:

 • planowanie i realizacja Budżetu Zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie)
 • analityka z podziałem na klasyfikację budżetową, wydatki strukturalne, źródła finansowania z wykorzystaniem słowników
 • tworzenie i kontrola realizacji planu finansowego (zadaniowego i głównego)
 • wspieranie analizy wydatków, dochodów i rozrachunków według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, jednostek
 • dekretowanie na podstawie wcześniej przygotowanych wzorców dokumentów
 • możliwość analizy rozrachunków w terminie zapłaty oraz wydruk tytułów wykonawczych
 • efektywne zarządzanie płatnościami poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych mechanizmów do generowania elektronicznych przelewów wg pilności oraz import wpłat
 • automatyczna sprawozdawczość budżetowa (łącznik z Trezorem) 
 • automatyczne zaangażowanie 
 • w pełni definiowalne raporty, zestawienia i wydruki z bufora księgowego 
 • integracja z MS Office/Open Office 
 • podział list płac z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, budżetu zadaniowego

 

System Probit umożliwia wprowadzanie dowolnych przekrojów analitycznych(analityka konta).  Postaraliśmy się przygotować te, które w naszej ocenie doskonale wspomagają pracę w dziale księgowym Inspektoratu. Zastosowanie przekrojów w znacznym stopniu ułatwia nie tylko wprowadzanie informacji, ale  jednocześnie pozawala na przyjazną kontrolę oraz raportowanie.

 

Proponowane przekroje dodatkowe  charakterystyczne dla Inspektoratów Ochrony Środowiska:

 

·     Projekty – podział na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOZ), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

·     Delegatury – delegatury Inspektoratu

·     Podział  Kosztów Laboratorium – Podział kosztów : eksploatacji, odczynników, szkła.

·     Komponenty Kar – podział na komponenty typu : hałas, odpady, ścieki, woda.

·     Podział Środki Finansowe Kar – finansowanie z Gminy, Miasta, Starostwa.

·     Podział Wpłat – Podział na należność główną, koszty upomnienia, odsetki.

 

Opis systemu dla Inspektoratów Ochrony Środowiska - wersja pdf