• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Kompleksowa oferta

Zwracamy się do Państwa z ofertą przedstawiającą oprogramowanie przeznaczone specjalnie dla jednostek świadczących usługi medyczne.

Z uwagi na specyficzne potrzeby jednostek działających w sektorze usług medycznych opracowaliśmy dedykowane oraz wyspecjalizowane produkty informatyczne. Wieloletnia i owocna współpraca z kilkudziesięcioma jednostkami medycznymi daje nam poczucie dużego doświadczenia i znajomości problematyki.

Na podstawie sugestii zgłaszanych przez naszych Klientów podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu zakresu funkcjonalnego oferowanego oprogramowania o moduły do obsługi „części białej” jednostki medycznej. Było to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z firmą EuroSoft Sp. z o. o., dostawcą rozwiązań informatycznych dla rynku służby zdrowia.

Teraz oprogramowanie do obsługi części szarej firmy PROBIT jest w pełni zintegrowane z modułami do obsługi części białej naszego partnera, firmy EuroSoft.

Takie rozwiązanie w ogromnym stopniu ułatwia i usprawnia komputerowe wspomaganie zarządzania jednostką świadczącą usługi medyczne.

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe opis proponowanych rozwiązań. 

 

System PROBIT umożliwia:

 

·         kalkulację kosztów bezpośrednich i pośrednich prowadzenia działalności medycznej

·         sporządzanie wielowymiarowych analiz przychodów i kosztów jednostki medycznej

·         obsługę precyzyjnych rozrachunków z personelem „szarym” i „białym”

·         eksport danych według założonych przez użytkownika kryteriów do pliku XML lub innych formatów plików np. CSV, Excel, OpenOffice, PDF, itp.

·         generowanie raportów umożliwiających analizę prawidłowego funkcjonowania jednostki

·         przygotowanie elektronicznych płatności – możliwość zarządzania płatnościami na podstawie ustawień priorytetów

·         import wyciągów bankowych w formie elektronicznej – system umożliwia automatyczną identyfikację wpłacającego po danych teleadresowych

·         obsługę faktur elektronicznych – możliwość zapisu faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawą

·         obsługę zamówień publicznych – w postaci gotowego wspólnego słownika zamówień CPV

·         klasyfikowanie wydatków i dochodów w podziale na Typ Środków, Źródło Finansowania itp.

·         współpracę z systemami do obsługi części „białej” jednostki medycznej np. z EuroSoft

·          import danych księgowych z części „białej”

·         Rejestracja czasu pracy z dokładnością do minuty

·         Obsługa wieloetatowości

·         Automatyczne naliczanie potrąceń np. izby medyczne, ubezpieczenia społeczne

·          Automatyczne naliczanie dodatków dla personelu medycznego

·         Plany amortyzacji

·          Arkusz inwentaryzacyjny

·          Etykietowanie środków trwałych za pomocą kodów kreskowych

·          Współpraca z kolektorem danych

·          Współpraca z drukarkami etykiet

 

System EuroSoft umożliwia:

 

·         EuroSoft Przychodnia - nowoczesny system informatyczny, którego zadaniem jest kompleksowa obsługa placówek lecznictwa otwartego.

·         mLekarz- rozwiązanie mobilne, przeznaczone dla urządzeń klasy PDA, wspomagające pracę lekarzy i personelu medycznego w terenie.

·         System Obsługi Rozliczeń Kontraktów - system wspomagający rozliczenia, analizę i weryfikację poprawności przesyłanych danych medyczno- rozliczeniowych.

·         System Monitorowania Ordynacji Lekarskiej Leków- system odpowiedzialny za organizację dystrybucji recept refundowanych, zbieranie danych o zrealizowanych receptach, analizę i publikację wyników.

·         System Monitorowania Lecznictwa Zamkniętego Państwowego Zakładu Higieny- system odpowiedzialny za zbieranie i analizę danych o statystyce medycznej z terenu całego kraju, z zakresu danych określonych w karcie MZ/Szp-11.

·         EuroSoft Apteka Szpitalna- program wspomagający pracę aptek w zamkniętych placówkach służby zdrowia.

·         EuroSoft Bazyl - przeglądarka Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL.

 

Przy integracji obu opisanych powyżej funkcjonalności otrzymacie Państwo nieograniczone możliwości analizy danych finansowych Waszej jednostki. Szeroka możliwość analityki korzystnie wpływa na poprawę sytuacji finansowej obsługiwanych przez Nas jednostek.

 

Opis systemu PROBIT i Eurosoft - wersja pdf