• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Spółdzielnie Mieszkaniowe

OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE SPÓŁDZIELNIOM MIESZKANIOWYM

Pakiet oprogramowania PRO - SM jest zintegrowanym systemem wspomagającym zarządzanie kierowanym do Spółdzielni Mieszkaniowych. Uwzględnia specyfikę działania spółdzielni zarówno w odniesieniu do przepisów prawnych regulujących ich funkcjonowanie, jak również wewnętrznych regulaminów i statutów. Wspomaga codzienną pracę wszystkich działów Spółdzielni Mieszkaniowej poprzez automatyzację naliczeń opłat, rozliczeń liczników, rozliczeń kosztów/mediów, ewidencji wpłat i szeregu innych zadań. Automatyzując powtarzalne, uciążliwe czynności i obliczenia znacznie usprawnia zarządzanie nieruchomościami oraz rozliczenia z lokatorami. Dzięki bogatej parametryzacji oraz możliwości adaptacji system elastycznie dopasowuje się do różnych form działalności i organizacji.

Pakiet PRO - SM zawiera takie moduły jak: Finanse i Księgowość, Czynsze, Media/Koszty, Rozliczenie Kosztów, Wkłady, Płace, Kadry, Środki Trwałe, Analizy Ekonomiczne oraz Administrator i PWI – Platforma Wymiany Informacji (e-kartoteki). Tym samym, obejmuje swoim zakresem wszystkie działy Spółdzielni Mieszkaniowej wspomagając jej codzienną pracę na każdym etapie. Dzięki modułom Finanse, Wkłady oraz Czynsze system obsługuje całość operacji związanych z rozliczeniami z lokatorami, począwszy od ich przyjęcia w poczet członków i wniesienia wkładu, aż po comiesięczne rozliczenia z tytułu czynszu. Moduł Media/Koszty obsługuje rozliczenia zakupu mediów takich jak ciepło, woda czy wywóz nieczystości umożliwiając obciążenie kosztami poszczególnych lokatorów. Moduł Administrator wspomaga zarządzanie zasobami spółdzielni poprzez szczegółową ewidencję wszystkich nieruchomości i innych urządzeń pozostających w jej zarządzie, dbając o terminowość remontów, napraw, legalizacji urządzeń itp. Natomiast systemy Płace, Kadry, Środki Trwałe wspomagają wewnętrzne działy firmy, obsługując całokształt działalności związanej z wynagrodzeniami pracowników spółdzielni oraz ewidencję środków trwałych.

 

Najważniejsze funkcje systemu:

•    ułatwia administrowanie zasobami Spółdzielni Mieszkaniowej dzięki kartotekom osiedli, budynków, lokali, innych urządzeń itp.;

•    umożliwia ewidencję członków spółdzielni, wniesionych wkładów budowlanych członkowskich, czasowe zmiany ich wartości oraz ostateczne rozliczenie;

•    obsługuje procedurę zakupu mediów oraz rozliczenie ich na poszczególne lokale według dowolnego klucza;

•    umożliwia naliczanie opłat z tytułu czynszów i innych naliczeń według dowolnych algorytmów, ewidencję wpłat oraz kontrolę należności;

•    pozwala udostępniać w Internecie informacje dla członków i lokatorów o naliczeniach i wpłatach.

 

Zalety oprogramowania PRO - SM:

•    kompleksowo wspomaga pracę całej Spółdzielni Mieszkaniowej;

•    usprawnia procesy zarządzania;

•    umożliwia szybki dostęp do danych;

•    obniża koszty działalności;

•    gwarantuje bezpieczeństwo i integralność danych.

 

Opis systemu dla Spółdzielni Mieszkaniowych - wersja pdf