• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

TBS

 

Pakiet oprogramowania PRO-TBS jest zintegrowanym systemem wspomagającym zarządzanie, skierowanym do towarzystw budownictwa społecznego. Automatyzując powtarzalne, uciążliwe czynności i obliczenia znacznie usprawnia zarządzanie nieruchomościami, lokalami własnymi i wspólnotami mieszkaniowymi. System pozwala na obsługę dowolnej ilości lokali w nieruchomościach. Uwzględnia obowiązujące przepisy prawne oraz dostosowuje się do norm wewnętrznych. Wspomaga codzienną pracę we wszystkich aspektach działalności poprzez automatyzację naliczeń opłat, rozliczeń liczników, rozliczeń kosztów mediów, ewidencji wpłat oraz szeregu innych zadań.

System został zaopatrzony w katalog nieruchomości obsługiwanych przez towarzystwo budownictwa społecznego, którym przypisano należące do nich lokale, dzięki temu na etapie wprowadzania transakcji, możliwe jest określenie właściciela dokumentu. W ten sposób system ewidencjonuje, z dokładnością do pojedynczej nieruchomości, koszty oraz przychody z tytułu naliczeń. Dane wprowadzane są przez użytkowników w poszczególnych modułach pakietu - koszty w module Finanse i Księgowość i Media/Koszty, zaś naliczenia i wpłaty w module Czynsze. Następnie informacje te przedstawiane są w postaci rozliczeń w formie dowolnie konfigurowalnych raportów i zestawień.

 

Najważniejsze funkcje systemu:

 

- ułatwia administrowanie pozostającymi w zarządzie towarzystwa budownictwa społecznego nieruchomościami dzięki kartotekom budynków, lokali, innych zasobów itp.

- obsługuje procedurę zakupu mediów oraz rozliczenie ich na poszczególne nieruchomości i lokale według dowolnego klucza

- umożliwia naliczanie czynszu dla najemców i innych naliczeń według dowolnych algorytmów

- umożliwia ewidencję wpłat oraz kontrolę należności

- pozwala udostępniać w Internecie informacje dla najemców o ich naliczeniach i wpłatach

 

System umożliwia prowadzenie zdarzeń związanych z partycypacją. Użytkownik ma możliwość przypisania do konkretnego lokalu skanu różnych dokumentów, np. umów partycypacyjnych z najemcami lub umów najmu.

 

Zalety oprogramowania PRO-TBS:

- kompleksowo wspomaga pracę towarzystwa budownictwa społecznego

- umożliwia szybki dostęp do danych

- obniża koszty działalności

- elastycznie dostosowuje się do specyfiki każdego towarzystwa budownictwa społecznego gwarantuje bezpieczeństwo i integralność danych