• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Deklaracja Najwyższego Kierownictwa

Prezes  firmy PROBIT zapewnia, że wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 jest głównym instrumentem podnoszenia jakości świadczonych usług. Prezes firmy Probit Sp. z o.o. odpowiada za realizację Polityki Jakości oraz za nadzór nad wykonaniem wytyczonych Celów Jakościowych.

                                                                                                                                                                 Prezes

                                                                                                                                                                 PROBIT Sp. z o.o.

                                                                                                                                                                 Izabela Nowosławska