• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

 • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

 • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

 • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

eKiosk Pracowniczy

Przeznaczenie

eKiosk to nowoczesne rozwiązanie internetowe, które poprzez wykorzystanie elektronicznego dostępu do danych kadrowych zmniejsza koszty organizacyjne działalności. Wykorzystanie tej platformy zmniejsza angażowanie pracowników działu kadr w udzielanie niezbędnych informacji pracownikom.

Funkcjonalność

Aplikacja umożliwia pracownikom dostęp do swoich danych kadrowych takich jak:

 • dane podstawowe, adresowe, inne dane kontaktowe, dane dotyczące historii nieobecności podczas całego zatrudnienia
 • aktualne dane dotyczące urlopu
 • karta zarobków za dowolnie wybrany okres
 • miesięczna karta ewidencji czasu pracy za dowolnie wybrany miesiąc z wyszczególnieniem dni nieobecności, godzin zwykłych, nadliczbowych (50%, 100%), nocnych, świątecznych, dyżuru itd.
 • harmonogram pracy za dowolnie wybrany okres
 • wszystkie listy płac  z możliwością podglądu paska wybranej listy z informacjami o potrąceniach, zasiłkach, ubezpieczeniach

 

Pracownik może także za pomocą platformy wysłać wiadomości bezpośrednio do działu kadr. W systemie istnieje możliwość składania wniosków i podań urlopowych oraz zgłaszania nieobecności z równoczesnym powiadamianiem przełożonych.

Istotne cechy platformy eKiosk:

 • platforma dostępna w Internecie
 • dane pracownicze zawsze zostają na serwerze firmowym
 • aplikacja internetowa pośredniczy w komunikacji pracownika z systemem jPK (Płace-Kadry)
 • maksymalne bezpieczeństwo danych
 • minimalna obsługa po stronie instalacji u Klienta
 • uniezależnienie eKiosku od zmian w systemie jPK


Bezpieczeństwo:

 • eKiosk nie przechowuje żadnych danych, w szczególności danych wrażliwych
 • do komunikacji służy jedynie adres e-mail
 • portal działa w oparciu o framework, zainstalowany na obsługiwanym przez Probit serwerze i komunikujące się z nim webserwisy  systemów jProbit jPK zainstalowanych u Klientów
 • eKiosk odpowiada za komunikację z użytkownikiem końcowym i prezentację danych
 • portal nie wymaga spełniania procedur GIODO
 • zabezpieczeniem komunikacji, z serwisem konkretnej firmy, jest unikalny dla danej firmy kod zapisywany w licencji systemu jProbit
 • wszystkie prezentowane dane w eKiosku są przygotowywane w systemie jProbit, a zakres prezentowanych danych zależny od lokalnej konfiguracji
 • dostęp do danych jest możliwy wyłącznie na podstawie emaila zarejestrowanego w systemie jPK na kartotece pracownika i zdefiniowanego hasła zapisanego w portalu