• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

 • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

 • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

 • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Możliwość definiowania scenariusza (procedury) obiegu dokumentu
 • Każdy typ dokumentu może mieć indywidualny scenariusz obiegu dokumentu
 • Możliwość tworzenia warunkowej procedury obiegu dokumentu zarówno odczytu jak i uruchomienia danej procedury
 • Możliwość określania terminu realizacji zadania w obiegu dokumentu
 • Monitorowanie terminu realizacji (informowanie użytkownika o zadaniach z przekroczonym terminem realizacji)
 • Możliwość definiowania własnych nazw stanów obiegu dokumentów
 • Możliwość definiowania własnych nazw zadań w elektronicznym obiegu dokumentów
 • Możliwość definiowania skrzynek pocztowych dla użytkownika /działu poprzez połączenie użytkownika z skrzynką
 • Automatyczne rozsyłanie do skrzynek pocztowych z wybranej procedury obiegu wraz z uzyskaniem informacji o wysłaniu zadania
 • Identyfikacja zadań w procedurach obiegu dla wybranych użytkowników / działów / stanowisk
 • Ewidencja zdarzeń: każda operacja jest ewidencjonowana w systemie z dokładną identyfikacją użytkownika, zadania, terminu wykonania, daty wysłania / odebrania / wykonania / przekierowania, czasu wysłania /odebrania /wykonania / przekierowania wg stanu wykonania
 • Możliwość grupowania zadań wg: typów dokumentów, adresatów, priorytetów zadań
 • Możliwość selekcji zadań wg stanów realizacji
 • Możliwość skierowania zadania do innego użytkownika z zachowaniem uprawnień do wykonania zadania
 • Archiwizacja - możliwość przekazania zadań do archiwum
 • Zarządzanie dziennikami korespondencyjnymi
 • Centralne przechowywanie i zarządzanie korespondencją i informacją
 • Rejestracja i kontrola terminów pism, dokumentów i spraw
 • Ewidencja poczty wchodzącej i wychodzącej
 • Wydruk zestawień do dekretacji
 • Możliwość skanowania i importowania dokumentów
 • Możliwość dołączania treści pism
 • Przekazywanie informacji o korespondencji pomiędzy kancelarią i sekretariatami (co najmniej 10) komórek organizacyjnych
 • Kontrola dostępu do poszczególnych opcji oraz pism w ewidencji
 • Możliwość wyszukiwania pism po zadanym kryterium
 • Możliwość wyszukiwania adresata i nadawcy po zadanym kryterium
 • Możliwość śledzenia przebiegu sprawy od chwili jej zarejestrowania w systemie do zakończenia
 • Możliwość przeglądania historii sprawy