• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych - w odpowiedzi na dzialania Ustawodawcy dostosowaliśmy nasze oprogramowanie do wchodzacych w życie z dniem 1 lipca przepisów prawa.

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych – przepisy.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych nałożyła na państwa członkowskie obowiązek dostosowania regulacji krajowych do unijnych. Polska dostosowała swoje prawo publikując Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Schemat 1

 

Schemat 2

 

Co to oznacza?

Instytucje publiczne  do 18 kwietnia 2019 r. musiały przystosować swoje programy księgowe, tak żeby miały możliwość odbierania faktury elektronicznej w formie ustrukturyzowanej, która została przesłana przez wykonawcę zamówień publicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Równocześnie wykonawca ma prawo wysłać fakturę za pośrednictwem aplikacji API, lecz nie ma takiego obowiązku.

Czym jest ustrukturyzowana faktura?

Faktura ustrukturyzowana musi spełniać warunki, dzięki którym będzie możliwe jej przesyłanie do aplikacji PEF (dedykowany system teleinformatyczny). Jest to elektroniczna faktura posiadająca zapis danych zgodny z określoną strukturą w formacie XML.

Czym jest i jak działa PEF – Platforma do wymiany faktur w zamówieniach publicznych?

Jest to platforma dedykowana do obiegu faktur ustrukturyzowanych, której rolą jest przetwarzanie przez systemy informatyczne faktur w strukturze XML. Korzystanie z tej platformy jest nieodpłatne.

Od kiedy istnieje obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych?

Obowiązek przystosowania systemów księgowych do przyjęcia faktur ustrukturyzowanych:

od 18 kwietnia 2019 r. – przy transakcjach powyżej 30 tysięcy euro,

od 1 sierpnia 2019 r. –dla wszystkich transakcji w zamówieniach publicznych ,

od 1 listopada 2020 r. – obowiązek wystawiania faktur elektronicznych obejmie również wykonawców.