• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

SPLIT PAYMENT

Ustawą z dnia 15.12.2017. wprowadzone zostały zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany te dotyczą określenia zasad mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

W mechanizmie split payment zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto za towar lub usługę jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT jest płacona na specjalny rachunek bankowy – rachunek VAT.

Wybór metody split payment będzie zależał od decyzji Podatnika. Dzięki temu jednak możliwe będzie wcześniejsze otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku VAT. Ponadto w stosunku do podatników, którzy podejmą decyzję o dobrowolnym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności nie będą miały zastosowania regulacje związane ze stosowaniem sankcji, określonych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT, oraz nie będą miały zastosowania przepisy o odpowiedzialności solidarnej określone w dziale Xa ustawy VAT.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem art. 7 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 25 stycznia 2018 r.

 

Miło nam poinformować, że oprogramowanie Probit będzie realizować założenia split payment.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem 71/ 341 73 70 lub mailem na adres probit@probit.com.pl