Jednostki Samorządowe > Moduły

Finanse i Księgowość dla Jednostek Samorządowych

Moduł Finanse i Księgowość jest zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o podatku od osób fizycznych, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO. Indywidualne wdrożenia dają duże możliwości personalizowania systemu dla każdej Jednostki sektora finansów publicznych. Dedykowane rozwiązania spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Moduł Finanse i Księgowość to w szczególności:

$

Sprawozdawczość Budżetowa

Automatyczna sprawozdawczość budżetowa do Besti@ i TREZOR (RB-23, RB-27s, RB-27, RB-28s, RB-30, RB-50 dotacje, RB-50 wydatki, RB-BZ1, RB-BZ2, RB-N, RB-ST, RB-WSa, RB-Z, Należności wymagalne i niewymagalne, Plan i wykonanie planu, Plan i realizacja wg Klasyfikacji Budżetowej).
$

Integracja z Platformą Elektronicznego Fakturowania

Wspiera proces obsługi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.
$

E-Sprawozdania

Wysyłka sprawozdań w formie elektronicznej.

$

E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT-7 i podgląd UPO, podgląd Jednolitego Pliku Kontrolnego przed wysyłką, złożenie deklaracji, zapis historii wysyłanych plików JPK.
$

Przypomnienia / komunikaty użytkownika

Przypomnienia o zadaniach do realizacji, kontrola terminów.
$

Kontrola Białej Listy Podatników VAT

System zapisuje historię kontroli białej listy wraz z numerem identyfikacyjnym wyszukiwania.
$

Split Payment

Realizacja podzielonej płatności.

$

Integracja z systemami bankowymi

Integracja z Systemami Elektronicznej Bankowości pozwala na eksport przelewów i import wyciągów bankowych, dzięki czemu system automatycznie dekretuje zapłaty dokumentów źródłowych.
$

Rejestry Vat

Definiowanie rejestrów, automatyczne księgowanie do rejestrów VAT, naliczanie odwrotnego obciążenia, schematy rozliczające zakupy związane z utrzymaniem i eksploatacją samochodów służbowych – automatyczne odliczanie 50% VAT lub 100% VAT.
$

Wzorce dokumentów, dekretów, podziałów

System pozwala na definiowanie własnych wzorców dekretowanych dokumentów wraz z ich podziałem, co znacznie skraca wprowadzanie powtarzających się transakcji, wzorce dekretów np. możliwość zastosowania schematu automatycznie rozliczający 75% kosztów zakupów dot. samochodów służbowych jako KUP i pozostałą część jako NKUP.
$

Rozliczenie kosztów z podziałem na miejsca ich powstawania

System umożliwia precyzyjne rozliczenie poniesionych wydatków z dokładnością do Działu i Rozdziału, Paragrafu, Budżetu Zadaniowego, Umowy, Źródła Finansowania.

Dosłownie w kilka sekund stworzysz własne zestawienia zawierające potrzebne Ci informacje m.in. Zestawienie sald i obrotów, Zestawienie należności wymagalnych i niewymagalnych, Zestawienie wydatków w podziale np. Paragraf, Rozdział lub Konto, Zadanie.

$

Kasa

Obsługa wielu stanowisk kasowych, raporty kasowe, automatyczne księgowania.
$

Import transakcji z systemów dziedzinowych

Import danych z pozostałych modułów (Płace i Kadry, Majątek Trwały, Magazyn, Sprzedaż).
$

Raporty księgowe

Wydruki definiowalne, Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie sald i obrotów, Zestawienie należności wymagalnych i niewymagalnych.
$

Windykacja i Tytuły Wykonawcze

Naliczanie odsetek i wystawianie not, wysyłanie tytułów wykonawczych do IPS i TAXI.
pomoc zdalna
Kalkulator
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację