Kultura i Sport > Moduły

Finanse i Księgowość dla Kultury i Sportu

Moduł Finanse i Księgowość jest zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o podatku od osób fizycznych, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO. Indywidualne wdrożenia dają duże możliwości personalizowania systemu dla każdej Instytucji Kultury. Dedykowane rozwiązania spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Moduł Finanse i Księgowość to w szczególności:

$

Rozliczenie kosztów i przychodów z podziałem na miejsca ich powstawania

System umożliwia precyzyjne rozliczenie kosztów i przychodów z dokładnością np. do Wydarzenia, Spektaklu, Umowy, Projektu, Źródła Finansowania, Działu i Rozdziału, Paragrafu (dla Instytucji posiadających klasyfikację budżetową), bez konieczności rozbudowy planu kont.
$

Wzorce dokumentów, dekretów, podziałów

System pozwala na definiowanie własnych wzorców dekretowanych dokumentów wraz z ich podziałem, co znacznie skraca wprowadzanie powtarzających się transakcji, np. wzorce dekretów rozliczające 75% kosztów zakupów dot. samochodów służbowych jako KUP i pozostałą część jako NKUP.
$

Integracja z systemami bankowymi

Integracja z Systemami Elektronicznej Bankowości pozwala na eksport przelewów i import wyciągów bankowych, dzięki czemu system automatycznie dekretuje zapłaty dokumentów źródłowych.
$

Kasa

Obsługa wielu stanowisk kasowych, raporty kasowe, automatyczne księgowania.
$

E-Sprawozdania

Wysyłka sprawozdań w formie elektronicznej.
$

Split Payment

Realizacja podzielonej płatności.
$

Kontrola Białej Listy Podatników VAT

System zapisuje historię kontroli białej listy wraz z numerem identyfikacyjnym wyszukiwania.
$

Rejestry Vat

Definiowanie rejestrów, automatyczne księgowanie do rejestrów VAT, obliczanie pre-współczynnika, naliczanie odwrotnego obciążenia, schematy rozliczające zakupy związane z utrzymaniem i eksploatacją samochodów służbowych – automatyczne odliczanie 50% VAT lub 100% VAT.
$

E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT-7 i podgląd UPO, podgląd Jednolitego Pliku Kontrolnego przed wysyłką, złożenie deklaracji, zapis historii wysyłanych plików JPK.
$

Przypomnienia / komunikaty użytkownika

Przypomnienia o zadaniach do realizacji, kontrola terminów.
$

Import transakcji z systemów dziedzinowych

Import danych z pozostałych modułów (Płace i Kadry, Majątek Trwały, Magazyn, Sprzedaż, Systemy sprzedaży biletów).
$

Sprawozdawczość Budżetowa

Automatyczna sprawozdawczość budżetowa do Besti@ i TREZOR (RB-23, RB-27s, RB-27, RB-28s, RB-30, RB-50 dotacje, RB-50 wydatki, RB-BZ1, RB-BZ2, RB-N, RB-ST, RB-WSa, RB-Z, Należności wymagalne i niewymagalne, Plan i wykonanie planu, Plan i realizacja wg. Klasyfikacji Budżetowej).
$

Raporty księgowe

Wydruki definiowalne, Bilans, Rachunek zysków i strat. Dosłownie w kilka sekund stworzysz własne zestawienia zawierające potrzebne Ci informacje m.in. Zestawienie sald i obrotów, Zestawienie należności wymagalnych i niewymagalnych, Zestawienie kosztów i przychodów z dokładnością do Spektaklu / Wydarzenia / Projektu.

pomoc zdalna
Kalkulator
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację