Przedsiębiorstwa Handlowe > Moduły

Finanse i Księgowość dla Przedsiębiorstw Handlowych

Moduł Finanse i Księgowość jest zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o podatku od osób fizycznych, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO. Indywidualne wdrożenia dają duże możliwości personalizowania systemu dla każdej Jednostki. Dedykowane rozwiązania spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Moduł Finanse i Księgowość to w szczególności:

$

E-Sprawozdania

Wysyłka sprawozdań w formie elektronicznej.

$

E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT-7 i podgląd UPO, podgląd Jednolitego Pliku Kontrolnego przed wysyłką, złożenie deklaracji, zapis historii wysyłanych plików JPK.

$

Przypomnienia / komunikaty użytkownika

Przypomnienia o zadaniach do realizacji, kontrola terminów.
$

Kontrola Białej Listy Podatników VAT

System zapisuje historię kontroli białej listy wraz z numerem identyfikacyjnym wyszukiwania.

$

Split Payment

Realizacja podzielonej płatności.

$

Integracja z systemami bankowymi

Integracja z Systemami Elektronicznej Bankowości pozwala na eksport przelewów i import wyciągów bankowych, dzięki czemu system automatycznie dekretuje zapłaty dokumentów źródłowych.
$

Rejestry Vat

Definiowanie rejestrów, automatyczne księgowanie do rejestrów VAT, naliczanie odwrotnego obciążenia, schematy rozliczające zakupy związane z utrzymaniem i eksploatacją samochodów służbowych – automatyczne odliczanie 50% VAT lub 100% VAT.
$

Wzorce dokumentów, dekretów, podziałów

System pozwala na definiowanie własnych wzorców dekretowanych dokumentów wraz z ich podziałem, co znacznie skraca wprowadzanie powtarzających się transakcji, wzorce dekretów np. możliwość zastosowania schematu automatycznie rozliczający 75% kosztów zakupów dot. samochodów służbowych jako KUP i pozostałą część jako NKUP.
$

Rozliczenie kosztów z podziałem na miejsca ich powstawania

System umożliwia precyzyjne rozliczenie poniesionych kosztów z dokładnością do miejsca ich powstawania.
$

Dosłownie w kilka sekund stworzysz własne zestawienia zawierające potrzebne Ci informacje

m.in. Zestawienie sald i obrotów, Koszty i Przychody na Jednostki
$

Kasa

Obsługa wielu stanowisk kasowych, raporty kasowe, automatyczne księgowania.

$

Import transakcji z systemów dziedzinowych

Import danych z pozostałych modułów (Płace i Kadry, Majątek Trwały, Magazyn, Sprzedaż).
$

Raporty księgowe

Wydruki definiowalne, Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie sald i obrotów, Zestawienie należności wymagalnych i niewymagalnych.
$

Windykacja

Naliczanie odsetek i wystawianie not.
pomoc zdalna
Kalkulator
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację