Spółdzielnie Mieszkaniowe > Moduły

Finanse i Księgowość dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Moduł Finanse i Księgowość jest zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych i Ustawy o Gospodarowaniu Nieruchomościami. Indywidualne wdrożenia dają duże możliwości personalizowania systemu dla każdej Spółdzielni. Rozwiązania dedykowane branży mieszkaniowej spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.

Moduł Finanse i Księgowość to w szczególności:

$

Rozliczenie kosztów z podziałem na miejsca ich powstawania

System umożliwia precyzyjne rozliczenie poniesionych kosztów z dokładnością do nieruchomości, inwestycji, umowy.
$

Integracja z systemami bankowymi

Integracja z Systemami Elektronicznej Bankowości pozwala na eksport przelewów i import wyciągów bankowych, dzięki czemu system automatycznie dekretuje zapłatę.
$

E-Sprawozdania

Wysyłka sprawozdań w formie elektronicznej.
$

E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT-7 i podgląd UPO, podgląd Jednolitego Pliku Kontrolnego przed wysyłką, złożenie deklaracji, zapis historii wysyłanych plików JPK.
$

Kasa

Obsługa wielu stanowisk kasowych, raporty kasowe, automatyczne księgowania.
$

Rejestry Vat

Definiowanie rejestrów, automatyczne księgowanie do rejestrów VAT, obliczanie pre-współczynnika.
$

Wzorce dokumentów, dekretów, podziałów

System pozwala na definiowanie własnych wzorców dekretowanych dokumentów wraz z ich podziałem, co znacznie skraca wprowadzanie powtarzających się transakcji.
$

Kontrola Białej Listy Podatników VAT

System zapisuje historię kontroli białej listy wraz z numerem identyfikacyjnym wyszukiwania.
$

Split Payment

Realizacja podzielonej płatności.

$

Import transakcji z systemów dziedzinowych

Import danych z pozostałych modułów (Czynsze, Media i Koszty, Płace i Kadry, Majątek Trwały, Magazyn).
$

Raporty księgowe

Wydruki definiowalne, Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie sald i obrotów.
pomoc zdalna
Kalkulator
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację