Spółdzielnie Mieszkaniowe > Moduły

Platforma Wymiany Informacji dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Moduł E-BOK, znany u nas jako Platforma Wymiany Informacji to nowoczesne narzędzie pozwalające na obustronną komunikację pomiędzy mieszkańcem a pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej. Ta internetowa aplikacja umożliwia zalogowanie się na swoje konto z dowolnego miejsca o dowolnej porze. Gwarantując jednocześnie zwiększenie przepływu informacji oraz zadowolenie lokatorów.

Najważniejsze cechy aplikacji PWI to:

$

Integracja z modułami oprogramowania PROBIT (Czynsze, Administrator)

Dzięki temu informacja raz wprowadzona znajduje swoje odzwierciedlenie we wszystkich miejscach, które jej wymagają. Ponadto z poziomu systemu istnieje możliwość opracowania danych oraz wygenerowania np. zlecenia remontowego na podstawie przesłanej przez mieszkańca informacji o awarii.
$

Pogląd stanu rozrachunków

Mieszkaniec otrzymuje pełny dostęp do stanu swojej kartoteki. Może przeglądać informacje o powstałych naliczeniach, wpłatach, saldzie. Dodatkowym atutem jest możliwość jednokrotnego logowania umożliwiającego wgląd we wszystkie posiadane przez niego lokale.
$

Wydruk naliczenia

Bezpośrednio z poziomu aplikacji możliwe jest wydrukowanie dokumentu naliczeniowego.
$

Zgłaszanie awarii, usterek

Każdy mieszkaniec może zgłaszać drogą elektroniczną informację o awariach i usterkach dotyczących nieruchomości czy osiedla. Taka informacja trafia na konto odpowiedzialnego pracownika Spółdzielni oraz do modułu Administrator, gdzie podlega dalszej analizie. W konsekwencji automatycznie wygenerowane zostaje zlecenie remontowe dla firmy serwisującej.
$

Przesyłanie stanów liczników

Umożliwia samodzielne przesyłanie stanów liczników.
$

Informacja o zmianie adresu korespondencyjnego, ilości osób

Lokator ma możliwość aktualizacji swoich danych bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie Spółdzielni. Opcja ta usprawnia szybkość przekazywanych informacji. Pracownik natomiast ma możliwość automatycznego importu tych danych do oprogramowania PROBIT.
$

Przeglądanie komunikatów

W jednym miejscu zebrane są wszystkie komunikaty udostępniane przez zarząd Spółdzielni. Zapewnia to przejrzystość wymiany informacji, łatwy dostęp do danych oraz wgląd do historii.
$

Wysyłanie komunikatów PWI, e-mail, SMS

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej mają możliwość wielotorowej komunikacji z mieszkańcami dzięki wysyłce personalizowanych komunikatów poprzez aplikacje PWI, e-mail, SMS.
pomoc zdalna
Kalkulator
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację