Towarzystwo Budownictwa Społecznego > Moduły

Czynsze dla Towarzystw Budownictwa Społecznego

Czynsze dla Towarzystw Budownictwa Społecznego to moduł, który zawiera cały szereg funkcjonalności usprawniających pracę każdego działu rozliczeń. Kompleksowość tego rozwiązania doceniły już dziesiątki naszych zadowolonych Klientów. Indywidualne wdrożenia pozwalają na spersonalizowanie systemu pod kątem preferencji, nawet najbardziej wymagających klientów.

Moduł Czynsze to w szczególności:

$

Windykacja, scenariusze windykacyjne

Moduł posiada wbudowaną obsługę windykacji. System generuje listę dłużników na podstawie zdefiniowanych kryteriów (kwoty, ilości dni i miesięcy zadłużenia). Z wykorzystaniem scenariuszy system automatycznie realizuje kolejne etapy procedury windykacyjnej.
$

Wzory dokumentów

System jest wyposażony w szereg gotowych wzorów dokumentów, które przygotowane są z myślą o mieszkańcach. Tymi wydrukami są między innymi: analiza salda lokalu, zawiadomienie o wysokości opłat, noty, rachunki i faktury, wezwania do zapłaty.
$

Sprawy sądowe

Możliwość prowadzenia rozrachunków sądowych z dokładnością do konkretnej sygnatury sprawy oraz tytułów sądowych.
$

Komunikacja poprzez e-mail, sms

Komunikować się z mieszkańcami można bezpośrednio dzięki wysyłce indywidualnych pism, bądź personalizowanych SMS z systemu. W szybki i prosty sposób następuje wysyłka wiadomości o zaległych płatnościach, wystawionych dokumentach, saldzie.
$

Rozdzielność konta lokalu i lokatora

Umożliwia zbiorczą analizę salda lokatora, nawet jeśli posiada on kilka lokali, np. mieszkanie i garaż.
$

Obsługa lokali użytkowych

System pozwala na obsługę lokali użytkowych, wystawianie faktur naliczeniowych oraz wysyłkę e-faktur bezpośrednio z modułu Czynsze.
$

Gromadzenie informacji o partycypacji

Wprowadzanie informacji o wysokości partycypacji z dokładnością do lokalu.
$

Masowe wypełnianie danych

Automatyczne generowanie lokali, przypisanie stawek i cenników dla wybranych grup zasobów oraz liczników zapewnia duży komfort i schematyczność podczas rozpoczynania pracy z systemem. Ułatwia proces zasilania systemu nowymi danymi.
$

Wyliczenie prognozowanych odsetek „ad hoc”

Możliwość sprawdzenia wysokości odsetek na wybrany dzień.
$

Integracja z systemem bankowości elektronicznej

Import wpłat mieszkańców zapewnia szybkość pracy i niweluje ryzyko błędnego przypisania wpłaty.
$

Integracja z Open Office i Microsoft Office

Możliwość kopiowania i eksportowania danych, tabel, zestawień do plików zewnętrznych np. xls, xlsx, xml, csv, pdf, doc, docx.
$

Odczyty liczników

Import odczytów liczników z plików csv, xls.
$

Integracja z Platformą Wymiany Informacji (PWI)

Obustronna wymiana danych z aplikacją internetową Platforma Wymiany Informacji pozwala m.in. na udostępnianie mieszkańcom informacji o naliczeniach, wpłatach oraz saldzie. Do systemu importowane są informacje dotyczące zmiany adresu korespondencyjnego, ilości osób, odczyty liczników.
pomoc zdalna
Kalkulator
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację