Zakład Gospodarki Komunalnej > Moduły

Media i Koszty dla Zakładów Gospodarki Komunalnej

Moduł Media i Koszty posiada szerokie możliwości zastosowania, począwszy od ewidencjonowania kosztów związanych z zakupem mediów, ich automatycznym rozliczaniem według określonych przez użytkownika kluczy, po fakturowanie oraz refakturowanie mediów. System pozwala na rozliczanie dowolnych mediów, m.in. ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania, czy gazu. Dzięki pomocy doświadczonych konsultantów, każdy użytkownik dostosuje system do indywidualnych potrzeb.

Najważniejsze funkcjonalności modułu Media i Koszty:

$

Ewidencja zakupu mediów i zakupów pozostałych

W module wprowadzamy faktury zakupowe wraz z rejestracją odczytów z liczników głównych, co w konsekwencji pozwala na ich rozliczenie.
$

Rozliczenie zakupów wg dowolnych parametrów (budynki, lokale liczniki główne)

System umożliwia rozliczanie dowolnych zakupów według określonych schematów i kluczy podziału na różne miejsca powstawania kosztów.
$

Rozliczanie mediów wg zdefiniowanych kryteriów

System pozwala na rozliczanie kosztów mediów wg wybranych przez operatora kluczy. W module dostępne są różne modele rozliczeniowe, dzięki czemu każdy użytkownik znajdzie odpowiedni dla siebie model. Do standardowych kluczy zaliczamy podział według ilości osób, powierzchni użytkowej, proporcjonalnie do zużycia czy udział procentowy.
$

Tworzenie procedur rozliczenia

Powtarzalne transakcje można uprościć dzięki mechanizmom tworzenia wzorców procedur rozliczenia. Raz sparametryzowane rozliczenia można dowolnie edytować i wykorzystywać w przyszłości.
$

Schematy refakturowania

Możliwość wzajemnego obciążania pomiędzy podmiotami opłatami wynikającymi z rozliczenia mediów. Automatyzacja tego procesu skraca czas wykonywania powtarzalnych czynności.
$

Udostępnienie dokumentów w formie elektronicznej poprzez GreenMail24

Współpraca z elektroniczną platformą GreenMail24 pozwala na przesyłanie elektronicznych faktur do kontrahentów.
$

Udostępnienie dokumentów w formie elektronicznej w PWI

Platforma Wymiany Informacji jako narzędzie przeznaczone do komunikacji pomiędzy Zakładem a lokatorami daje możliwość udostępniania faktur przez internet. Każdy z mieszkańców otrzyma indywidualne rozliczenie mediów, dzięki czemu usprawniony zostaje kontakt między podmiotami.
$

Integracja z modułem Finanse i Księgowość

Automatyczna dekretacja do modułu finansowo-księgowego zapewnia spójność danych i natychmiastowy wgląd do rozliczenia przez pracowników innych działów.
pomoc zdalna
Kalkulator
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację