Zarządca Nieruchomości > Moduły

Finanse i Księgowość dla Zarządcy Nieruchomości

Moduł Finanse i Księgowość jest zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o Własności Lokali i Ustawy o Gospodarowaniu Nieruchomościami. Indywidualne wdrożenia dają duże możliwości personalizowania systemu dla każdego Zarządcy Nieruchomości. Rozwiązania dedykowane branży mieszkaniowej spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Moduł Finanse i Księgowość to w szczególności:

$

Rozliczenie kosztów z podziałem na miejsca ich powstawania

System umożliwia precyzyjne rozliczenie poniesionych kosztów z dokładnością do wspólnoty, nieruchomości, inwestycji, umowy.

$

Integracja z systemami bankowymi

Integracja z Systemami Elektronicznej Bankowości pozwala na eksport przelewów i import wyciągów bankowych, dzięki czemu system automatycznie dekretuje zapłatę.

$

Wzorce dokumentów, dekretów, podziałów

System pozwala na definiowanie własnych wzorców dekretowanych dokumentów wraz z ich podziałem, co znacznie skraca wprowadzanie powtarzających się transakcji.

$

Kontrola Białej Listy Podatników VAT

System zapisuje historię kontroli białej listy wraz z numerem identyfikacyjnym wyszukiwania.

$

Split Payment

Realizacja podzielonej płatności.

$

Import transakcji z systemów dziedzinowych

Import danych z pozostałych modułów (Czynsze, Media i Koszty).

$

Raporty księgowe

Wydruki definiowalne, Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie sald i obrotów, Koszty i Przychody z podziałem na wspólnoty.

$

Odrębne saldo wspólnoty

Pozwala na analizowanie każdej wspólnoty oddzielnie.

$

Wspólny katalog kontrahentów dla wszystkich wspólnot mieszkaniowych

Dzięki temu kolejnego kontrahenta wprowadzamy do systemu tylko jeden raz. Dodatkowo system automatycznie pobiera dane kontrahentów z bazy GUS.

$

E-Sprawozdania

Wysyłka sprawozdań w formie elektronicznej.

$

E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT-7 i podgląd UPO, podgląd Jednolitego Pliku Kontrolnego przed wysyłką, złożenie deklaracji, zapis historii wysyłanych plików JPK.

$

Rejestry Vat

Definiowanie rejestrów, automatyczne księgowanie do rejestrów VAT.

pomoc zdalna
Kalkulator
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację