Moduły

Probit – Majątek Trwały

Moduł Majątek Trwały przeznaczony jest do zarządzania składnikami wyposażenia oraz ewidencji i amortyzacji Środków Trwałych. W swojej funkcjonalności obejmuje kartoteki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz składników nieamortyzowanych. System do ewidencji Majątku firmy pozwala na automatyczne przeprowadzanie różnorodnych operacji na składnikach. Do tych operacji zaliczamy ewidencję i gromadzenie informacji o majątku firmy, zarządzanie lokalizacją i stanem, tworzenie planów amortyzacyjnych, księgowanie amortyzacji. Moduł Środki Trwałe przygotowuje wiele zestawień oraz przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem nowoczesnych technologii, w tym czytników kodów kreskowych i drukarek etykiet.

Moduł Majątek Trwały to:

$

Środki Trwałe, WNiP i Majątek Niskocenny

Moduł pozwala na prowadzenie karotek całego wyposażenia wchodzącego w majątek firmy. Dzięki zaawansowanym możliwościom przypisywania lokalizacji, możemy z łatwością zdefiniować położenie danego składnika np. z dokładnością do budynku i pokoju oraz osoby za niego odpowiedzialnej.
$

Funkcja powielania

Raz założona kartoteka składnika pozwala na „skopiowanie jej” potrzebną liczbę razy.
$

Operacje na składnikach

Amortyzacja (metodą liniową, liniową ze współczynnikiem, jednorazową, degresywną), modernizacja, likwidacja, likwidacja częściowa, aktualizacja, rozdział, czy wprowadzenie dotacji – system pozawala przeprowadzać operacje na składnikach, a odpowiednia do wybranego działania dekretacja nastąpi automatycznie.
$

Drukowanie etykiet i Inwentaryzacja

Funkcja drukowania etykiet umożliwia szybkie oznakowanie wszystkich składników majątku, które następnie, podczas Inwentaryzacji są sczytywane za pomocą kolektora danych. Dzięki temu rozwiązaniu przeprowadzana inwentaryzacja może być znacznie szybsza i bez pomyłek.
$

Wydruki i zestawienia

Program generuje wiele zestawień za dowolny okres m.in. kartoteki składników, wykaz stanu majątku trwałego, plany amortyzacji, zestawienia GUS (SG-01 i F-03), arkusze inwentaryzacyjne.
$

Dokumenty związane z ruchem składników

System przygotowuje dokumenty, takie jak: OT (przyjęcie składnika), PT (nieodpłatne przyjęcie/przekazanie środka), LT (likwidacja), MT (zmiana np. miejsca, czy użytkownika, dzięki czemu przyspiesza i automatyzuje pracę z oprogramowaniem.
$

Dotacje

System rozlicza przyznane dotacje na zakup środków trwałych. Również daje możliwość ustawienia schematów dekretacji, co wpływa na poprawne księgowanie w systemie Finansowo Księgowym.
pomoc zdalna
Kalkulator
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację