Spółdzielnie Mieszkaniowe > Moduły

Moduł Wkłady

Kompleksowe narzędzie do zarządzania zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni

Wkłady mieszkaniowe w spółdzielni - System do księgowania spółdzielni mieszkaniowej

Moduł Wkłady to oprogramowanie stworzone z myślą o usprawnieniu i ułatwieniu ewidencji zasobów mieszkaniowych spółdzielni. Oferuje szeroki zakres funkcji, które pozwalają na kompleksowe zarządzanie wkładami budowlanymi, mieszkaniowymi, udziałami i należnościami związanymi z wnoszeniem wkładów.

Nasz system to idealnie rozwiązanie dla Spółdzielni Mieszkaniowych, które chcą usprawnić i ułatwić ewidencję zasobów mieszkaniowych. Program pozwala na automatyczne naliczanie odsetek od wkładów oraz generowanie wezwań do zapłaty dla członków spółdzielni. Ponadto, umożliwia tworzenie różnorodnych raportów i analiz, które pozwalają na bieżące monitorowanie sytuacji finansowej spółdzielni w zakresie wkładów.

Jeśli szukasz kompleksowego i łatwego w obsłudze narzędzia do zarządzania zasobami mieszkaniowymi spółdzielni, Moduł Wkłady jest rozwiązaniem idealnym dla Ciebie.

Główne zalety Modułu Wkłady

Wszystkie dane w jednym miejscu - PROBIT

Precyzyjne śledzenie finansów

integracja z pozostałymi modułami pakietu - PROBIT

Integracja z pozostałymi modułami pakietu

Przyspieszenie codziennej pracy - PROBIT

Zarządzanie zobowiązaniami i dochodami

Wszystkie dane w jednym miejscu - PROBIT

Dokładność i zapobieganie błędom

integracja z pozostałymi modułami pakietu - PROBIT

Łatwość generowania raportów

Przyspieszenie codziennej pracy - PROBIT

Zgodność z przepisami prawnymi

Skontaktuj się z ekspertem!

Katarzyna Domańska-Czapla

Tel. +48 601 156 094

Email: k.domanska@probit.com.pl

Wspieramy blisko 400 jednostek z sektora mieszkaniowego.

Bądź wśród nich! 

Katarzyna Domańska-Czapla

Do najważniejszych funkcjonalności modułu można zaliczyć:

$

Automatyczna waloryzacja i amortyzacja

Moduł wspiera użytkownika w automatycznym przeprowadzaniu operacji oraz ich księgowaniu.
$

Ewidencja i przeliczanie wkładów

System umożliwia przeprowadzanie wszelkich operacji związanych z wkładami (ustanowienie wkładu, rozliczenie lokatorów, przekształcenia, wpłaty i wypłaty, deprecjacje oraz przeszacowania)
$

Definiowanie kluczy przeliczania wkładów

Operator systemu definiuje własne klucze rozliczeniowe, które następnie może dowolnie wykorzystać. Znacząco wpływa to na szybkość przeprowadzania operacji.
$

Przekształcenia praw do lokali

Zmiana z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na możliwość ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu zachowuje integralność danych w systemie.
$

Operacje masowe

Dzięki mechanizmowi przeprowadzania masowych operacji, użytkownik może dokonywać zbiorczych zmian we wszystkich lokalach. Do takich operacji można zaliczyć przeszacowania oraz deprecjacje. Daje to możliwość uniknięcia żmudnego wykonywania tych samych operacji przez co niweluje ryzyko pomyłki.
$

Integracja z modułem Czynsze

Współdzielenie danych z innymi modułami oprogramowania PROBIT pozwala na wprowadzanie danych do systemu tylko raz. Moduły dzielą informacje dotyczące lokali, lokatorów, co zapewnia integralność danych oraz dostęp do historii zmian.
$

Rozliczanie kosztów budowy nieruchomości

System umożliwia automatycznie rozliczanie kosztów budowy z dokładnością do lokali.

Nasi Klienci

Historie Klientów

W tej sekcji znajdziesz zbiór praktycznych wskazówek, przykładów i studiów przypadków, które dowodzą, że nasze systemy są doskonałym rozwiązaniem dla firm i organizacji działających w branży mieszkaniowej. Znajdziesz tutaj przykłady, jak pracujemy ramię w ramię z naszymi klientami, dostosowując nasze rozwiązania do ich indywidualnych potrzeb.

Nagrane webinary 

22 maja 2024 r.

PRO Mieszkaniec - aplikacja do komunikacji z mieszkańcami

Zobacz agendę

29 listopada 2023 r.

Nowy rozdział w Księgowości od 1 lipca 2024 r. - Krajowy System e-Faktur

Zobacz agendę

23 maja 2023 r.

Odkryj tajniki pracy zdalnej – zmiany w Kodeksie pracy i w aplikacji PROBIT

Zobacz agendę

pomoc zdalna
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację