1. Wprowadzenie

W obliczu dynamicznych zmian w świecie biznesu, elastyczność systemów księgowych staje się niezbędnym elementem zapewniającym konkurencyjność i efektywność przedsiębiorstw. Zmiana programu księgowego w trakcie roku może wydawać się wyzwaniem, lecz jest często niezbędna dla dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych, przepisów podatkowych oraz wymagań sprawozdawczości finansowej.

Znaczenie elastyczności systemów księgowych

Elastyczność w kontekście systemów księgowych oznacza zdolność do szybkiego dostosowywania się do nowych wymagań, integracji z innymi systemami oraz skalowania w miarę wzrostu firmy. Odpowiednio dobrane oprogramowanie księgowe umożliwia nie tylko lepsze zarządzanie finansami, ale także optymalizację procesów i zapewnienie dokładnych informacji niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.

Statystyki i rozwój rynku

Choć trudno jest znaleźć dokładne statystyki dotyczące liczby firm w Polsce, które decydują się na zmianę oprogramowania księgowego w ciągu roku, badania i ankiety branżowe wskazują na znaczącą tendencję. Według raportów, około 20-30% małych i średnich przedsiębiorstw rozważa aktualizację lub zmianę swojego systemu księgowego w ciągu każdego roku, podkreślając potrzebę dostosowania się do rosnących wymagań biznesowych i technologicznych.

Decyzja o zmianie programu księgowego nie jest prostym wyborem, lecz w obliczu danych statystycznych i rosnącej roli technologii w biznesie, staje się coraz bardziej uzasadniona. Wybór odpowiedniego momentu i systemu księgowego, który będzie odpowiadał na indywidualne potrzeby firmy, może przynieść znaczące korzyści w zakresie efektywności, bezpieczeństwa danych oraz dostosowania do specyficznych wymagań różnych branż.

2. Kiedy rozważyć zmianę programu księgowego

Decyzja o zmianie programu księgowego jest jednym z kluczowych wyborów, przed którymi stają przedsiębiorcy dążący do optymalizacji procesów finansowych swojej firmy. To, kiedy nadejdzie odpowiedni moment na tę zmianę, może być uzależnione od wielu czynników. Poniżej przedstawiamy sygnały świadczące o tym, że czas rozpocząć poszukiwania nowego rozwiązania, oraz wyjaśniamy, jak analiza potrzeb firmy powinna kształtować decyzję o wyborze nowego systemu księgowego.

Firmy decydują się na zmianę, kiedy ich dotychczasowy system zaczyna sprawiać problemy, nie jest w stanie sprostać dynamicznym zmianom w firmie lub po prostu przestaje być efektywny. Szukają wtedy rozwiązania, które nie tylko rozwiąże bieżące problemy, ale też zapewni prostotę obsługi oraz możliwość skalowania w przyszłości…

Katarzyna Domańska-Czapla

Kierownik ds. Handlowego w PROBIT

Sygnały, że nadszedł czas na zmianę

Najczęściej spotykane sygnały, że nadszedł czas na zmianę, to:

 • Brak dostosowania do aktualnych potrzeb biznesowych: Jeśli obecny system nie jest w stanie sprostać rosnącym wymaganiom firmy, np. nie obsługuje wielowalutowości w przypadku ekspansji na rynki zagraniczne.
 • Niska wydajność i częste awarie: Częste problemy techniczne i przestoje w działaniu systemu mogą znacznie obniżać efektywność pracy działu księgowości.
 • Brak możliwości integracji: Współczesne biznesy wymagają, aby systemy księgowe łatwo integrowały się z innymi narzędziami używanymi w firmie, takimi jak systemy CRM czy ERP.
 • Wysokie koszty utrzymania: Utrzymanie przestarzałych systemów często wiąże się z wysokimi kosztami, zarówno bezpośrednimi, jak i pośrednimi (np. strata czasu z powodu niskiej efektywności pracy).

3. Analiza potrzeb firmy a możliwości obecnego systemu księgowego

Kluczowym elementem, który powinien poprzedzać decyzję o zmianie systemu księgowego, jest dokładna analiza potrzeb firmy. Jak podkreśla Katarzyna:

Zanim zdecydujemy się na zmianę, musimy dokładnie zrozumieć, jakie są nasze aktualne potrzeby i wymagania oraz jakie problemy chcemy rozwiązać nowym systemem. To pozwoli na wybór oprogramowania, które będzie w stanie wspierać nasz biznes nie tylko dzisiaj, ale też w przyszłości.

Katarzyna Domańska-Czapla

Kierownik ds. Handlowego w PROBIT

Podczas analizy należy wziąć pod uwagę takie aspekty, jak:

 • Skalowalność: Czy system będzie w stanie rosnąć wraz z firmą?
 • Funkcjonalność i dostosowanie do branży: Czy oprogramowanie oferuje funkcje specyficzne dla sektora, w którym działa firma?
 • Użyteczność i dostępność szkoleń: Jak łatwo pracownicy mogą nauczyć się obsługi nowego systemu?
 • Koszty: Jakie są całkowite koszty wdrożenia i późniejszego utrzymania systemu?
 • Bezpieczeństwo danych: Jakie są gwarancje systemu na ochronę informacji przed nieautoryzowanym dostępem?

Analizując te kryteria, firmy mogą lepiej ocenić, czy ich obecne oprogramowanie księgowe nadal spełnia wymagania biznesowe, czy też nadszedł czas na zmianę na bardziej zaawansowane i elastyczne rozwiązanie, które lepiej odpowie na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynkowe.

4. Wybór odpowiedniego momentu na zmianę programu księgowego

a. Zmiana programu księgowego w trakcie roku – za i przeciw

Za:

 • Natychmiastowa odpowiedź na potrzeby biznesowe: Jeśli obecny system księgowy nie spełnia już wymagań firmy, zmiana w trakcie roku pozwala na szybkie rozwiązanie problemów i poprawę efektywności.
 • Dostosowanie do zmian w przepisach: W przypadku wprowadzenia nowych wymogów prawnych, zmiana systemu może być konieczna, aby zapewnić zgodność z aktualnymi regulacjami.

Przeciw:

 • Wyższe ryzyko zakłóceń: Implementacja nowego systemu w trakcie roku finansowego może przynieść zakłócenia w codziennej pracy, szczególnie jeśli wymaga to przeniesienia danych historycznych.
 • Trudności w zamknięciu roku: Zmiana systemów w trakcie roku może skomplikować proces zamknięcia roku finansowego, wymagając dodatkowej pracy w celu zapewnienia spójności danych.

b. Planowanie zmiany: kiedy najlepiej dokonać przejścia

Optymalnym momentem na zmianę programu księgowego jest okres tuż po zakończeniu roku finansowego. Umożliwia to:

 • Płynne przejście: Rozpoczęcie nowego roku finansowego z nowym systemem księgowym minimalizuje ryzyko zakłóceń w dokumentacji finansowej i procesach księgowych.
 • Łatwiejsze porównanie danych: Porównywanie danych finansowych między latami jest łatwiejsze, gdy każdy rok finansowy jest dokumentowany w tym samym systemie księgowym.

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, przepisy dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości finansowej są regularnie aktualizowane. Ważne zmiany mogą obejmować m.in.:

 • Nowe wymogi dotyczące dokumentowania transakcji: Na przykład wprowadzenie obowiązku stosowania elektronicznych faktur w transakcjach z sektorem publicznym.
 • Zmiany w zakresie opodatkowania: Takie jak aktualizacje stawek VAT, zmiany w ulgach podatkowych czy wprowadzenie nowych obowiązków sprawozdawczych.
 • Rozszerzenie zakresu sprawozdawczości finansowej: Na przykład nowe wymogi dotyczące raportowania o zrównoważonym rozwoju dla dużych przedsiębiorstw.

Przy planowaniu zmiany programu księgowego warto mieć na uwadze te zmiany, by wybrać rozwiązanie, które nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby biznesowe, ale jest także przystosowane do spełnienia wymogów przyszłych regulacji. Dzięki temu firma może uniknąć konieczności kolejnej zmiany systemu w krótkim czasie i zapewnić sobie stabilność operacyjną.

5. Krok po kroku: Proces zmiany programu księgowego

Zmiana programu księgowego to proces, który wymaga dokładnego planowania i realizacji w kilku kluczowych etapach, aby zapewnić płynność przejścia i maksymalizować korzyści z nowego systemu. Oto jak można to zrobić:

a. Przygotowanie danych do migracji

 1. Audyt danych: Przed przystąpieniem do migracji niezbędne jest przeprowadzenie audytu obecnych danych księgowych. Należy zidentyfikować i oczyścić wszelkie błędy oraz nieścisłości, aby dane przenoszone do nowego systemu były jak najbardziej aktualne i dokładne.
 2. Określenie zakresu migracji: Nie wszystkie dane mogą wymagać przeniesienia. Należy zdecydować, które dane są krytyczne i muszą zostać przeniesione do nowego systemu, a które mogą pozostać w archiwum.
 3. Backup danych: Zawsze wykonaj pełną kopię zapasową danych przed rozpoczęciem procesu migracji, aby zapobiec utracie informacji.

b. Wybór nowego systemu księgowego

 1. Analiza potrzeb biznesowych: Jak wcześniej wspomniano, dokładna analiza potrzeb biznesowych i wymagań jest kluczowa. Powinna obejmować obecne braki systemu, przyszłe potrzeby biznesowe oraz wymagania prawne i regulacyjne.
 2. Porównanie ofert: Przeglądaj różne dostępne systemy księgowe, uwzględniając ich funkcjonalności, skalowalność, koszty, możliwości integracji oraz dostępność wsparcia i szkoleń.
 3. Testowanie i demonstracje: Wiele firm oferuje wersje demo lub okresy próbne, co umożliwia przetestowanie systemu przed dokonaniem ostatecznej decyzji. W ramach procesu wyboru nowego systemu księgowego, firma PROBIT zaprasza do skorzystania z oferty prezentacji swoich rozwiązań. To doskonała okazja, by w praktyce zobaczyć, jak proponowane systemy mogą wspierać Twoją działalność.

c. Implementacja i szkolenie zespołu

 1. Planowanie implementacji: Określ harmonogram wprowadzenia nowego systemu, w tym kluczowe etapy, takie jak konfiguracja, migracja danych, integracja z innymi systemami oraz testowanie.
 2. Wdrożenie systemu: Przeprowadź wdrożenie zgodnie z planem, monitorując postępy i rozwiązując napotkane problemy.
 3. Szkolenie personelu: Zapewnienie, że zespół księgowy i wszyscy użytkownicy systemu otrzymają odpowiednie szkolenie, jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania nowego oprogramowania. Szkolenia powinny obejmować zarówno ogólne obsługi systemu, jak i specyficzne dla firmy procedury księgowe.
 4. Okres przejściowy: Po wdrożeniu nowego systemu, zaleca się utrzymanie okresu przejściowego, w którym możliwe jest korzystanie z obu systemów. Pozwala to na weryfikację poprawności działania nowego systemu oraz zapewnia ciągłość pracy na wypadek nieprzewidzianych problemów.
 5. Ocena i optymalizacja: Po zakończeniu migracji i stabilizacji pracy nowego systemu, przeprowadź ocenę jego działania. Zidentyfikuj obszary wymagające dodatkowych poprawek lub optymalizacji i zaplanuj odpowiednie działania.

Przejście na nowy system księgowy jest znaczącym przedsięwzięciem dla każdej firmy, ale dzięki starannemu planowaniu i wykonaniu może znacząco poprawić efektywność operacyjną i zgodność z przepisami, a także zapewnić wartościowe wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych.

6. Jak PROBIT ułatwia zmianę programu księgowego

Firma PROBIT, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i ponad 4 000 udanych wdrożeń, ułatwia firmom zmianę programu księgowego, oferując kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu. Oto, co wyróżnia nas na tle konkurencji:

a. Prezentacja funkcjonalności i zalet systemu PROBIT

Systemy księgowe oferowane przez PROBIT charakteryzują się bogatym zestawem funkcjonalności, zaprojektowanych tak, aby sprostać wymaganiom różnorodnych branż i typów działalności. Kluczowe zalety systemu PROBIT to:

 • Wszechstronność: System jest zaprojektowany z myślą o różnych typach użytkowników, od małych firm po duże korporacje, co umożliwia elastyczne dopasowanie do potrzeb każdego przedsiębiorstwa.
 • Intuicyjność i łatwość obsługi: Dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika, system jest łatwy w obsłudze, co przyspiesza proces adaptacji i szkolenia pracowników.
 • Automatyzacja procesów: PROBIT umożliwia automatyzację wielu codziennych zadań księgowych, co znacząco poprawia efektywność pracy i redukuje ryzyko błędów.
 • Integracja: System może być łatwo zintegrowany z innymi narzędziami używanymi w firmie, takimi jak zewnętrzne systemy księgowe jednostek nadrzędnych lub aplikacje pakietu Office, co zapewnia płynny przepływ danych i ułatwia zarządzanie firmą.
 • Bezpieczeństwo danych: PROBIT przykłada wielką wagę do bezpieczeństwa danych, oferując zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń, które chronią wrażliwe informacje przed nieuprawnionym dostępem.

b. Proces migracji danych do PROBIT: jak to robimy

Proces migracji danych do systemu PROBIT został zaprojektowany tak, aby był jak najbardziej płynny i bezproblemowy dla klientów. Stosujemy sprawdzoną metodykę wdrożenia, która obejmuje szczegółową analizę potrzeb przedsiębiorstwa, przygotowanie planu migracji, testowanie systemu oraz szkolenie użytkowników. Dzięki temu klienci mogą cieszyć się wszystkimi zaletami nowego systemu księgowego bez zakłóceń w bieżącej działalności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu wdrożenia systemu PROBIT, zachęcamy do odwiedzenia strony: Proces wdrożenia PROBIT.

Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu, jesteśmy w stanie zapewnić swoim klientom nie tylko nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania księgowe, ale również gwarancję płynnego przejścia na nowy system, co czyni tę firmę godnym zaufania partnerem w procesie zmiany programu księgowego.

pomoc zdalna
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację