Spółdzielnie Mieszkaniowe

Oprogramowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Finanse i księgowość

 • Podział kosztów na nieruchomości
 • Elektroniczna bankowość
 • Kasa
 • Rejestry VAT
 • E-Sprawozdania
 • E-Deklaracje

Czynsze

 • Naliczanie opłat
 • E-faktury
 • Windykacja
 • Elektroniczne powiadomienia
 • Integracja z E-BOK
 • Wspólnoty Mieszkaniowe

Media i Koszty

 • Rozliczanie liczników głównych
 • Analiza kosztów remontów
 • Kontrola kosztów na nieruchomości
 • Generowanie prognoz

Administrator

 • Integracja z E-BOK
 • Zlecenia remontowe
 • Książka obiektu budowlanego
 • Ewidencja przeglądów i remontów
 • Dział członkowski

Wkłady

 • Ewidencja, przeliczanie wkładów
 • Automatyczne naliczanie deprecjacji wkładów
 • Przeszacowania
 • Operacje zbiorcze

Platforma Wymiany Informacji (E-BOK)

 • Internetowe kartoteki mieszkańców
 • Komunikacja e-mail/ SMS
 • Głosowanie uchwał
 • Zgłaszanie awarii

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Rejestracja korespondencji
 • Realizacja ścieżek obiegu dokumentów
 • Biblioteka zeskanowanych dokumentów
 • Sprawy organizacyjne

Płace i Kadry

 • Ewidencja czasu pracy
 • Kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Integracja z Płatnikiem
 • Zestawienia GUS
 • E-Deklaracje
 • Pracownicze plany kapitałowe

E-Kiosk Pracowniczy

 • Internetowe kartoteki pracowników
 • Zgłaszanie nieobecności
 • Plany urlopowe
 • PITy
 • Karta zarobków
 • Profil managera

Majątek Trwały

 • Ewidencja środków trwałych
 • Wyposażenie oraz WNiP
 • Inwentaryzacja
 • Generowanie kodów kreskowych
 • Amortyzacja
 • Sprawozdanie GUS F-03

Magazyn

 • Gospodarka magazynowa
 • Inwentaryzacja
 • Fakturowanie seryjne
 • Współpraca z drukarkami fiskalnymi
pomoc zdalna
Kalkulator
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację