Witaj w Probit

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych - w odpowiedzi na dzialania Ustawodawcy dostosowaliśmy nasze oprogramowanie do wchodzacych w życie z dniem 1 lipca przepisów prawa.

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych – przepisy.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych nałożyła na państwa członkowskie obowiązek dostosowania regulacji krajowych do unijnych. Polska dostosowała swoje prawo publikując Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Schemat 1

więcej...

Wybrani Klienci

Sponsorujemy