Moduły

Probit – Elektroniczny Obieg Dokumentów

Elektroniczny Obieg Dokumentów to nowoczesna aplikacja internetowa pozwalająca na prowadzenie e-Sekretariatu. Dzięki temu z każdego miejsca, o dowolnej porze mamy dostęp do korespondencji naszej firmy i jej oddziałów. Zdecydowanie usprawnia to sposób komunikacji oraz przepływ informacji i obieg wszelkich dokumentów. Dodatkowa opcja przydzielania działań pracownikom umożliwia zaplanowanie pracy poszczególnych działów.

Zalety Elektronicznego Obiegu Dokumentów:

$

Wszystkie dokumenty w jednym miejscu

Centralne przechowywanie i zarządzanie korespondencją i informacją. Dzięki temu usprawniony zostaje przepływ informacji w firmie. Rozwiązanie jest szczególnie pomocne w przypadku firm wielooddziałowych.
$

Ewidencja poczty wchodzącej i wychodzącej

Rejestracja pism w dedykowanych dziennikach korespondencyjnych pozwala na zapanowanie nad firmową dokumentacją oraz przejrzystość informacji.
$

Różne rejestry pocztowe dla użytkowników

Każdy z zalogowanych użytkowników samodzielnie definiuje własne rejestry, w których ewidencjonuje korespondencję oraz ważne dokumenty.
$

Ewidencja zdarzeń

Każda operacja jest ewidencjonowana w systemie z dokładną identyfikacją użytkownika, zadania, terminu wykonania, daty oraz czasu wysłania / odebrania / wykonania / przekierowania, wg stanu wykonania.
$

Przydzielanie pracownikom zadań

Elektroniczny Obieg Dokumentów to narzędzie, które pozwala na oddelegowanie pracowników do realizacji konkretnych zadań. Kadra kierownicza na bieżąco może monitorować stopień realizacji zadań.
$

Rejestracja i kontrola terminów pism, dokumentów i spraw

Dzięki określaniu terminów realizacji zadań aplikacja pozwala na bieżące śledzenie i planowanie zakresu prac do wykonania od chwili jej zarejestrowania w systemie do zakończenia.
$

Szerokie możliwości wyszukiwania

Dostęp do wszystkich dokumentów wprowadzonych w aplikacji ułatwiają rozbudowane funkcje wyszukiwania wg wszystkich parametrów opisujących dokumenty.
pomoc zdalna
Kalkulator
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację