Moduły

Probit – Fakturowanie

Moduł Fakturowanie jest funkcjonalnym systemem pozwalającym na ewidencjonowanie różnego rodzaju dokumentów księgowych dotyczących procesów zakupów i sprzedaży. Dzięki pracy na wielu odrębnych rejestrach system do wystawiania faktur zachowuje pełną przejrzystość wprowadzanych danych i wspomaga pracę działów fakturujących. Oprogramowanie do fakturowania pozwala na księgowanie każdego rodzaju sprzedaży.

Moduł Fakturowanie to przede wszystkim:

$

Zakupy

Rejestr zakupów umożliwia wprowadzanie faktur zobowiązaniowych z ich bezpośrednim przeniesieniem do modułu Finansowo-Księgowego na kartotekę kontrahenta.
$

Sprzedaż

Dzięki pracy na wielu odrębnych rejestrach istnieje możliwość fakturowania różnych dziedzin sprzedaży przy zachowaniu pełnej przejrzystości danych.
$

Faktury Pro-forma

System pozwala na generowanie dokumentów pro-forma.
$

Integracja z modułem Finansowo-Księgowym

Połączenie obu modułów zapewnia ciągłość pracy oraz jej automatyzację. Raz wystawiony dokument od razu widoczny jest na kartotece kontrahenta, w rejestrze VAT, Jednolitym Pliku Kontrolnym, bez konieczności wielokrotnego dekretowania dokumentu.
$

Integracja z Platformą Elektronicznego Fakturowania

Wspiera proces obsługi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.
$

Automatyczne pobieranie danych z GUS

System automatyzuje i przyspiesza proces zakładania nowego kontrahenta dzięki pobieraniu danych z GUS.
$

Definiowanie wyglądu wydruków

Użytkownik ma możliwość dostosowania wyglądu dokumentów zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami.
$

Integracja z usługami udostępnianymi na portalu Greenmai24.pl

Możliwości przesyłania faktur kontrahentom w formie elektronicznej.
$

Generowanie zestawień sprzedaży oraz zakupów

Dzięki tworzeniu różnorodnych zestawień i raportów użytkownik zyskuje możliwość sprawnego dostępu do wprowadzonych danych.
pomoc zdalna
Kalkulator
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację