Odkąd 1 lipca 2023 r. weszły w życie zmiany podatkowe w VAT, przedsiębiorcy zyskują nowe możliwości i uproszczenia w prowadzeniu swoich firm. Pakiet uproszczeń SLIM VAT 3, wprowadzony przez Ministerstwo Finansów, ma na celu poprawę płynności finansowej, redukcję formalności w obrocie międzynarodowym oraz ujednolicenie procedur. Ostateczny kształt tych zmian jest wynikiem dialogu z biznesem, co gwarantuje ich dostosowanie do realnych potrzeb przedsiębiorców.
W tym artykule przyjrzymy się bliżej zmianom w VAT wprowadzonym przez pakiet SLIM VAT 3 i jakie korzyści niosą dla prowadzenia firmy. Przygotuj się na łatwiejsze i bardziej efektywne rozliczanie podatku VAT!

1. Kluczowe zmiany w VAT od 1 lipca 2023 r. w ramach pakietu SLIM VAT 3

Poprawa płynności finansowej firm. Zmiany w VAT wspierają rozwój przedsiębiorców?
Zwiększenie płynności finansowej firm to jedna z kluczowych korzyści wynikających z wprowadzenia zmian w VAT. W ramach pakietu SLIM VAT 3, podniesiono limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro. To oznacza, że większa liczba przedsiębiorców będzie mogła korzystać z metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT. To ułatwi firmom zarządzanie finansami i przyczyni się do poprawy ich płynności.

Mniejsze formalności w obrocie międzynarodowym:

  • Uproszczenia w odliczaniu podatku naliczonego z wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów.
  • Doprecyzowanie zasad wykazywania transakcji w przypadku opóźnienia w otrzymaniu dokumentów potwierdzających wywóz towarów.

2. Przyjazne rozliczanie VAT i mniejsza liczba korekt – nowe zmiany w przepisach

Rozliczanie podatku VAT to ważny aspekt działalności każdej firmy. Oto najnowsze zmiany, które warto poznać:

1. Stosowanie kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących
W przypadku, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej, teraz możemy precyzyjnie określić kurs przeliczeniowy przy korygowaniu faktury. To znaczne ułatwienie dla firm prowadzących transakcje międzynarodowe.

2. Możliwość rezygnacji z korekty przy niewielkich różnicach proporcji
Teraz możemy zrezygnować z korekty, jeśli różnica między proporcją początkową a końcową nie przekracza 2 punktów procentowych, nawet jeśli proporcja końcowa jest mniejsza niż początkowa. Ta możliwość pozwala nam uzyskać dodatkowe odliczenia, o ile ich wartość nie przekracza 10 tys. zł.

3. Wyższa kwota pozwalająca na uznanie proporcji odliczenia
Zmieniamy także kwotę, od której możemy uznać, że proporcja odliczenia wynosi 100%. Teraz, jeśli proporcja ta przekroczyła 98%, a wartość dodatkowego odliczenia nie przekracza 10 tys. zł, można uznać, że podatnik ma prawo do odliczenia całej kwoty VAT. To szczególnie korzystne dla firm, których większość obrotu stanowi czynności opodatkowane VAT.

Te zmiany mają na celu ułatwienie rozliczania podatku VAT i zmniejszenie liczby koniecznych korekt. Dzięki nim, firmy będą mogły skupić się na prowadzeniu swojej działalności, zamiast poświęcać dużo czasu na skomplikowane formalności. Wprowadzenie tych ułatwień to kolejny krok w stronę przyjaznego i efektywnego systemu rozliczeniowego VAT.

4. MPP
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) doczekał się istotnych zmian, które mają na celu ułatwienie procesu w przypadku zmiany podatnika (tzw. faktora). Dotychczasowe procedury uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej były skomplikowane i wymagały zaangażowania dostawcy, co skutkowało opóźnieniami i utrudnieniami w przepływie środków VAT.

W odpowiedzi na to, były wprowadzone nowe rozwiązania, które umożliwia dotychczasowemu podatnikowi (faktorowi) uwolnienie się od odpowiedzialności poprzez bezpośrednie przekazanie kwot VAT na rachunek nowego podatnika, który nabył wierzytelność (nowy faktor). Dzięki temu dostawca nie będzie już zaangażowany w ten proces, co znacznie ułatwi całą procedurę.

Jednocześnie wprowadzono precyzyjne zapisy, które jednoznacznie określają, że w przypadku płatności za fakturę realizowanej przy udziale faktora w ramach faktoringu odwrotnego, nabywca (klient faktora) ma prawo korzystać z przywilejów wynikających z płatności w MPP. Dzięki tym zmianom procesy związane z MPP staną się bardziej efektywne i korzystne dla wszystkich stron.

5. Fakturowanie bez zbędnych formalności
Ułatwienia dotyczące fakturowania, które sprawią, że proces wystawiania faktur będzie prostszy i bardziej efektywny. Ponadto, wprowadzono nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych, eliminując zbędne dokumenty fiskalne.

6. Skrócenie procedur zwrotu ulgi na zakup kasy rejestrującej.

Jeśli wniosek podatnika zwolnionego od podatku lub wykonującego wyłącznie czynności zwolnione nie budzi wątpliwości, organ podatkowy dokona zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej bez konieczności wydawania decyzji. Ta zmiana przyspieszy i uprości procesy związane z kasami rejestrującymi, dając podatnikom większą swobodę i wygodę.

7. Nowe zasady sankcji w podatku VAT
Przeprowadzono zmiany w regulacjach dotyczących sankcji VAT, aby dostosować się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wprowadzono zasadę proporcjonalności i indywidualizacji w wymierzaniu sankcji. Dotychczasowe stałe stawki sankcji 30%, 20% i 15% zostają zastąpione górną granicą, do której organ podatkowy będzie mógł nałożyć dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Dzięki temu nowemu podejściu sankcje w VAT będą adekwatne do konkretnych sytuacji, zapewniając bardziej sprawiedliwy system kar i zachęcając do przestrzegania przepisów podatkowych.

3. Ułatwienia w zakresie JPK_PIT i JPK_CIT w ramach pakietu SLIM VAT 3

W pakiecie SLIM VAT 3 wprowadzono korzystne zmiany dotyczące JPK_PIT i JPK_CIT, elektronicznych ksiąg i raportów przekazywanych do organów podatkowych. Przesunięto terminy wprowadzenia obowiązku prowadzenia tych dokumentów, dając podatnikom więcej czasu na przygotowanie odpowiednich systemów informatycznych.

W przypadku JPK_PIT, wprowadzone zmiany polegają na przesyłaniu informacji tylko raz na koniec roku, podobnie jak w przypadku JPK_CIT. Oznacza to, że podatnicy nie będą już zobowiązani do miesięcznego lub kwartalnego przekazywania tych danych.

Dodatkowo, niektóre grupy podatników, takie jak koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe, zostaną wyłączone z obowiązku prowadzenia elektronicznych ksiąg.
Te zmiany mają na celu ułatwienie i uproszczenie procesu raportowania dla podatników, dając im większą elastyczność i zmniejszając obciążenia administracyjne związane z prowadzeniem elektronicznych ksiąg podatkowych.

4. Rozszerzenie ulgi rehabilitacyjnej dla osób z niepełnosprawnością

Teraz podatnicy będą mogli odliczyć wydatki poniesione na rzecz swoich bliskich, którzy są niepełnosprawni. Nowa zmiana obejmuje przypadki, gdy niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek znajduje się na utrzymaniu podatnika.

5. Ulga na dzieci dla rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością – likwidacja limitu dochodowego

Zostaw likwidowany limit dochodowy, który dotychczas ograniczał możliwość skorzystania z tej ulgi dla rodziców mających jedno dziecko z niepełnosprawnością.

Dzięki tej zmianie, rodzice będą mogli skorzystać z ulgi na dzieci, niezależnie od swojego dochodu. Dotychczasowe ograniczenia finansowe nie będą już przeszkodą, co oznacza, że wszyscy rodzice, którzy wcześniej nie spełniali kryteriów dochodowych, również będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko z niepełnosprawnością.

6. Nowe zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów z najmu prywatnego dla małżonków

Po dokonanych zmianach, małżonkowie będą mogli zastosować wyższą stawkę ryczałtu, wynoszącą 12,5% od swoich przychodów, dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł. Warto zauważyć, że obecnie limit ten wynosi 100 tys. zł. Ważne jest, że niezależnie od tego, czy małżonkowie będą rozliczać te przychody osobno, czy też zdecydują się na opodatkowanie ich w całości przez jednego z partnerów, zastosowanie wyższej stawki ryczałtu będzie możliwe dopiero po przekroczeniu tego nowego limitu. Dzięki temu, małżonkowie będą płacić niższy ryczałt od swoich dochodów.

To rozwiązanie zacznie obowiązywać już przy rozliczeniu za bieżący rok, co oznacza, że małżonkowie będą mogli skorzystać z tych korzystniejszych przepisów podczas swojego aktualnego rozliczenia podatkowego.

7. Innowacje w podatku dochodowym (PIT)

Od teraz, usługa Twój e-PIT będzie dostępna również dla podatników prowadzących działalność gospodarczą. Dzięki temu można wygodnie i elektronicznie rozliczyć swoje dochody.

Nowe przepisy umożliwiają kompensację dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych. To oznacza większą elastyczność w zarządzaniu inwestycjami i możliwość optymalizacji podatkowej.

Zmiany w podatku dochodowym mają na celu ułatwienie procesu rozliczeń, zapewnienie uczciwości i sprawiedliwości w systemie podatkowym oraz umożliwienie większej elastyczności podatnikom w zarządzaniu swoimi finansami. 

8. Nowe możliwości rozliczania dochodów z działalności gospodarczej za pomocą usługi Twój e-PIT

Teraz, usługa Twój e-PIT jest dostępna również do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że możesz korzystać z tej platformy do składania swoich deklaracji podatkowych dotyczących zarówno dochodów z pracy, jak i dochodów z prowadzenia własnej firmy.

9. Ulgi w podatku od spadków i darowizn – większe kwoty wolne od opodatkowania

Od 1 lipca 2023 r. wprowadzono podwyższenie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn, co oznacza, że więcej osób będzie mogło skorzystać z ulgi podatkowej.

Nowe przepisy określają, że kwoty wolne od opodatkowania będą zależne od grupy podatkowej nabywcy.

Dla osób zaliczonych do I grupy podatkowej, kwota wolna od podatku wyniesie 36 120 zł. Osoby zaliczone do II grupy podatkowej będą miały kwotę wolną od podatku w wysokości 27 090 zł, a dla osób zaliczonych do III grupy podatkowej, kwota ta wyniesie 5 733 zł.

Warto zauważyć, że kwoty wolne od podatku są znacznie wyższe dla bliskiej rodziny, takiej jak małżonek, dzieci czy rodzice. To ważne, aby zagwarantować sprawiedliwość podatkową i minimalizować ryzyko nadużyć oraz unikania opodatkowania, zarówno w przypadku podatku od spadków i darowizn, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych. Wprowadzenie większych kwot wolnych od podatku dla najbliższych członków rodziny ma na celu ułatwienie im otrzymywania spadków i darowizn bez obciążania ich dodatkowymi podatkami.

Podsumowując, zwiększenie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 r. to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują dziedziczyć lub otrzymać darowiznę. Wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie przekazywania majątku w sposób opodatkowany tylko w niezbędnym zakresie, zachowując jednocześnie równowagę i sprawiedliwość w systemie podatkowym.

Na podstawie https://www.gov.pl/web/finanse/pakiet-slim-vat-3-z-podpisem-prezydenta

pomoc zdalna
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację