Moduły

Probit – Wkłady

Moduł Wkłady przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych w zakresie wkładów budowlanych, udziałów i należności związanych z wnoszeniem wkładów. Oprogramowanie do ewidencji wkładów pozwala także na prowadzenie wkładów mieszkaniowych. Szerokie możliwości funkcjonalne, które pozwalają na różnorodne zastosowanie spełniają wymagania, nawet najbardziej wymagających klientów. System do wkładów pracuje w powodzeniem w dziesiątkach Spółdzielni Mieszkaniowych.

Zalety moduły Wkłady:

$

Automatyczna waloryzacja i amortyzacja

Moduł wspiera użytkownika w automatycznym przeprowadzaniu operacji oraz ich księgowaniu.
$

Ewidencja i przeliczanie wkładów

System umożliwia przeprowadzanie wszelkich operacji związanych z wkładami (ustanowienie wkładu, rozliczenie lokatorów, przekształcenia, wpłaty i wypłaty, deprecjacje oraz przeszacowania)
$

Definiowanie kluczy przeliczania wkładów

Operator systemu definiuje własne klucze rozliczeniowe, które następnie może dowolnie wykorzystać. Znacząco wpływa to na szybkość przeprowadzania operacji.
$

Przekształcenia praw do lokali

Zmiana z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na możliwość ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu zachowuje integralność danych w systemie.
$

Rozliczanie kosztów budowy nieruchomości

System umożliwia automatycznie rozliczanie kosztów budowy z dokładnością do lokali.
$

Integracja z modułem Czynsze

Współdzielenie danych z innymi modułami oprogramowania PROBIT pozwala na wprowadzanie danych do systemu tylko raz. Moduły dzielą informacje dotyczące lokali, lokatorów, co zapewnia integralność danych oraz dostęp do historii zmian.
$

Operacje masowe

Dzięki mechanizmowi przeprowadzania masowych operacji, użytkownik może dokonywać zbiorczych zmian we wszystkich lokalach. Do takich operacji można zaliczyć przeszacowania oraz deprecjacje. Daje to możliwość uniknięcia żmudnego wykonywania tych samych operacji przez co niweluje ryzyko pomyłki.
pomoc zdalna
Kalkulator
Kontakt

Skontakuj się z nami!

(71) 341 73 70

probit@probit.com.pl

Umów prezentację